حراجی ها

صفحه اصلی >

پکیج جزوه 18 جلسه آموزش کامل پرورش قارچ

خرید پکیج جزوه 18 جلسه آموزش کامل پرورش قارچ

قیمت : 9,800 تومان

+ اضافه به سبد خرید
(انتخاب کنید← در محل تحویل بگیرید← و بعد پرداخت کنید)

http://www.harajiha.ir/pic/uploads/1496827384.jpg

 18 جلسه آموزش کامل پرورش قارچ

این مجموعه شامل جزوه 18 جلسه پرورش کشت قارچ  است

شامل عناوین زیر:

توضیحات مربوط به سالن کاشت قارچ دکمه ای

http://www.harajiha.ir/pic/uploads/1509745423.jpg

کاشت قارچ دکمه ای

دوره خاک دهی 1 کمپوست ها و برش کیسه بلوک ها

خاکدهی و ریختن خاک پوششی کمپوستها

خاک دهی کمپوستها و خاک پوششی

قیمت: 9800 تومان


http://www.harajiha.ir/pic/uploads/1497803102.jpg

خاک پوششی مرطوب

آبدهی پس از خاکدهی

نگهداری سالن تا روز باردهی - میسلیوم

روشهای شوکدهی قارچ

http://www.harajiha.ir/pic/uploads/1488056288.jpg


 نگهداری سالن از شوک دهی تا باردهی قارچ

زمان برداشت

( تشخیص قارچهای قابل برداشت)

(نگهداری تا فروش قارچ)

نحوه اصولی چیدن قارچ از کمپوست - قارچ چینی

http://www.harajiha.ir/pic/uploads/1524294267.jpg


پرورش قارچ دکمه ای (بسته بندی و آماده سازی برای فروش)

توضیحاتی در خصوص فروش قارچ و نکات ویزیتوری

پرورش قارچ - مرحله تخلیه کمپوست از سالن

http://www.harajiha.ir/pic/uploads/1488895262.jpg

این مجموعه شامل جزوه 18 جلسه آموزشی می باشد

قیمت: 9800 تومان  محصولات مرتبط

ترازوی دیجیتالی آشپزخانه pa

فندک آشپزخانه - اتمی

ساعت رومیزی پاندولی - مدل پروانه ای